1. เข้าสู่ระบบหลังบ้านเซลเพจ

คลิกลิงค์ เข้าสู่ระบบ ที่ได้รับจาก ยิงแอด.com

ใส่ ชื่อผู้ใช้ > รหัสผ่าน ให้ถูกต้อง คลิกปุ่ม > เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบหลังบ้านเซลเพจ เรียบร้อยแล้ว