2. เพิ่มภาพในระบบคลังสื่อ

คลิกปุ่มเมนู ในแทบเมนูด้านซ้าย สื่อ > เพิ่มไฟล์ใหม่

คลิกปุ่ม > เลือกหลายไฟล์

ระบบให้เลือกภาพที่เราได้เตรียมไว้ในคอมพิวเตอร์ จากนั้นให้คลิก > Open เป็นการอัปโหลดภาพเข้าสู่ระบบ

รอการอัปโหลดภาพทั้งหมด เข้าสู่ระบบ คลังสื่อ จนเสร็จสิ้น

การลดขนาดไฟล์ภาพ เพื่อให้การโหลดหน้าเซลเพจเร็วขึ้น

  • ความกว้างของภาพ ไม่ควรเกิน ขนาดการแสดงผล (850 พิกเซล)
  • ภาพสินค้าหรือบริการที่เหมาะกับการแสดงผลผ่านมือถือ และทุกอุปกรณ์ แนะนำเป็นสเกล 1:1 (สี่เหลี่ยมจัตุรัส)

1.คลิกเลือกภาพ > 2.แก้ไขรูป

3.ใส่ขนาดใหม่ > 4.กดปุ่ม ขนาด > 5.กดภาพถัดไปแล้วทำการลดขนาดภาพ

หมายเหตุ : การกำหนดขนาดใส่ค่าเฉพาะความกว้าง เพื่อให้ยังคงสเกลเดิมของภาพ